ห้องเรียนอัจฉริยะ
Netthailand image
Netthailand image

ระบบ ได้ถูกพัฒนาด้วย ทีมงานเน็ตไทยแลนด์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและออกแบบให้เหมาะกับ การเรียนการสอน ในยุคเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทำให้การ เรียนการสอน ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด รูปแบบการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่าน สื่อทางอินเตอร์เน็ต สามารถเรียนได้ทั่วโลกโดยไม่จำกัด เวลาและสถานที่ทั้งบนเว็บไซต์และอุปกรณ์มือถือ ด้วยคุณภาพระดับ HD
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image

1. สร้างห้องเรียนอัจฉริยะเสมือนจริง
2. เรียนตามตารางสอนอัตโนมัติ
3. มีระบบทบทวนการสอนแบบวีดีโอคุณภาพระดับ HD เสียงชัดเจน
4. มีการส่งข้อความ ถามในขณะที่เรียน
5. มีแบบทดสอบและประเมินผล
6. สามารถดาวน์โหลดและเปิดเอกสารต่างๆได้
7. สามารถใส่ตำราเรียนตามรายวิชาเรียนได้
8. มีระบบองค์ความรู้
9. มีระบบข่าวสารข้อมูล
10. มีระบบประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการออกอากาศสดหรือวีดีโอ
11. มีระบบการจัดการ สำหรับ Admin ผู้สอนและผู้เรียนสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในการเข้าถึงระบบ
12. มีระบบกระดานแลกเปลี่ยนความรู้
13. ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ทันที เมื่อเข้าเรียน
14. มีระบบ Video conference
15. มีระบบจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาและผู้สอน
16. มีระบบแจ้งเตือน
17. สามารถตั้งสอนอัตโนมัติได้
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image
Netthailand image