รัฐบาลบังกลาเทศให้ทุนนศ.ต่างชาติเรียนแพทยศาสตร์และศัลยกรรม

จำนวนผู้ชม: 1264    หมวดหมู่:ข่าวทุนการศึกษา    Facebook
รัฐบาลบังกลาเทศให้ทุนนศ.ต่างชาติเรียนแพทยศาสตร์และศัลยกรรม


รัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประกาศมอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 - 2557 โดยให้ไปศึกษาต่อในวิทยาลัย Armed Forces Medical College (AFMC)

ทุนนี้มอบให้ในระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์และศัลยกรรม (Bachelor of Medical and Bachelor of Surgery) 

 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.afmcbd.com

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2390-5107-8 โทรสาร 0-2390-5106

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556