ทุน Franco-Thai 2014 เรียนฟรีป.โท-เอกที่ฝรั่งเศสเปิดรับแล้ว

จำนวนผู้ชม: 807    หมวดหมู่:ข่าวทุนการศึกษา    Facebook
ทุน Franco-Thai 2014 เรียนฟรีป.โท-เอกที่ฝรั่งเศสเปิดรับแล้ว

โครงการ ทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เปิดรับสมัครประจำปี 2014 แล้ว

ทุนโครงการนี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
 
- ทุนแบบไม่เต็มจำนวน
 
- ทุนแบบเต็มจำนวน
 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 
ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน  
 
ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 
ระยะเวลา
 
สำหรับปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท) อย่างไรก็ตามบางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี
 
สำหรับปริญญาเอก จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนต้องทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน
                                                               
คุณสมบัติ
 
-เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 
-ตั้งใจไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทและเอก
 
-ทักษะภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
 
เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม
 
ความเป็นเลิศทางการศึกษา ประวัติผลการเรียน
 
แรงจูงใจและเป้าหมายของผู้สมัคร
 
ขั้นตอนการสมัคร
 
ทุนการศึกษา Franco-Thai เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากเอกสารเท่านั้นจะได้รับเรียกเข้าสัมภาษณ์
 
**ทุนนี้เปิดให้ส่งเอกสารและสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
                                                             
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
CampusFrance Thailand สถานทูตฝรั่งเศส
ตึกกสท. ชั้น 23 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2 627 2112-4
เว็บไซต์ 
http://www.francothai-science.com/scholarships/