กิจกรรม IBMP Showcase 2013 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

จำนวนผู้ชม: 859    หมวดหมู่:ข่าวกิจกรรม    Facebook
กิจกรรม IBMP Showcase 2013 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

IBMP | Integrated Bachelor's and Master's Degree Program in Business and Accounting หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน IBMP Showcase 2013 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
UploadImage