โครงการ TARO Math Tournament 2013

จำนวนผู้ชม: 1228    หมวดหมู่:ข่าวกิจกรรม    Facebook
โครงการ TARO Math Tournament 2013

www.eduzones.com และ ปลาสวรรค์ ตรา ทาโร ขอเชิญน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขัน TARO Math Tournament 2013  ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยจัดการแข่งขันผ่านทาง www.taromathtournament.comเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย และประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นเกมเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาสมอง

                โดยเปิดรับสมัครนักเรียนและบุคคลทั่วไป จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท
 
1.ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งการแข่งขันเป็นระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพฯและปริมณฑล และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ)
 
 
2.ประเภทบุคคลทั่วไป (แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือกประจำเดือน และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) 
 
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ www.taromathtournament.com 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.02-561-5455-7ต่อ 18  หรือ 086-367-1080,086-367-1090 
ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันได้ที่ www.facebook.com/TARO Math Tournament