3 มหา'ลัย ถอนตัวรับตรงผ่านเคลียร์ลิ่งเฮาส์

จำนวนผู้ชม: 1207    หมวดหมู่:ข่าวทั่่วไป    Facebook
3 มหา

       3 มหา'ลัย ถอนตัวรับตรงผ่านเคลียร์ลิ่งเฮาส์ คาดต้องเจอปัญหาเด็กสละสิทธิ์เพราะมีตัวเลือกมหา'ลัยมาก กางปฏิทินสอบ 7 วิชาสามัญ สมัครวันที่ 1-24 พ.ย.56 

      นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2557 มีสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จำนวน 18 แห่ง ดังนี้
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย
สถาบันพระบรมราชชนก
และวิทยาลัยพยาบาลสภาการชาดไทย
 
     ส่วนมหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่ปีนี้ไม่เข้าร่วมมี 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่ง ทปอ.ไม่มีสิทธิที่จะไปบังคับ เพียงแต่ขอความร่วมมือ เพราะอำนาจการตัดสินในอยู่ที่มหาวิทยาลัย
 
     ด้านนายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์กลาง ของ ทปอ.กล่าวว่า แม้ตัวเลขของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ในปีการศึกษา 2557 จะเพิ่มมาเพียง 1 แห่ง จากปีการศึกษา 2556 ที่เข้าร่วม 17 แห่ง แต่ในจำนวนมหาวิทยาลัยที่เพิ่มเข้ามานั้น จะมีกลุ่มพยาบาลเข้ามาร่วม 2 แห่ง อาจจะเป็นเพราะในปีที่ผ่านมามีเด็กสละสิทธิที่เข้าพยาบาลสูง แต่ถ้ามาร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จะทำให้สถาบันรู้ยอดของผู้สมัครที่ชัดเจนจะทำให้การสละสิทธิลดลง
 
      "สาเหตุที่ชัดเจนของการที่ มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วมเรับตรงผ่านคลียริ่งเฮาส์นั้น ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร แต่ที่แน่ๆ มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วม จะมีปัญหาแน่นอน เรื่องของเด็กสละสิทธิ์จำนวนมาก เพราะเด็กไทยยังนิยมที่จะเลือกเรียนในหลายมหาวิทยาลัย และต้องการสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด ดังนั้น เมื่อมีทางให้เลือกเด็กก็จะเลือกจนถึงที่สุด" นายพงษ์อินทร์ กล่าว 
 

     สำหรับ ปฎิทินการสอบวิสามัญ 7 วิชา ที่ใช้รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์

รับสมัครวันที่ 1-24 พ.ย.56
สอบวันที่ 4-5 ม.ค.57
และประกาศผลวันที่ 11 ก.พ.57 


หมายเหตุ *: รายละเอียดในการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นโดยตรงhttp://www.cuas.or.th/quota/index.html
 
  ขอบคุณข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ