ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่11 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ

จำนวนผู้ชม: 827    หมวดหมู่:ข่าวกิจกรรม    Facebook
ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่11 ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาฯ

ค่าย เยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่11 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2256 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายเยาวชนธรณีวิทยา ครั้งที่11 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หรือE-mail: geologycamp11th@gmail.com, www.facebook.com/geologycamp
หรือ โทร. 086-1341125(พี่แชมป์โลก), 082-7538969(พี่สโนวไวท์), 087-2746460(พี่พีร์แคมเบรียน)
ป.ล. ช่องทางการส่งใบสมัคร

  • ไปรษณีย์ ส่งมาที่  ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
  (นับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556)

  • อีเมลล์ แสกนใบสมัครส่งมาที่ E-mail: geologycamp11th@gmail.com(ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556)