ริ่มเปิดคัดเลือกข้าราชการ รับ 85 ทุนไปเรียนต่อประเทศจีน

จำนวนผู้ชม: 925    หมวดหมู่:ข่าวทุนการศึกษา    Facebook
ริ่มเปิดคัดเลือกข้าราชการ รับ 85 ทุนไปเรียนต่อประเทศจีน

โครงการ ทุนการศึกษาข้าราชการมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน รุ่นที่ 10 สำหรับปีการศึกษา 2557 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนได้เปิดให้มีการคัดเลือกเพื่อรับทุน แล้วจนถึงต้นปี 2557

 
นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ หัวหน้าสำนักเลขาธิการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 สมาคมฯ ได้เริ่มออกหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเชิญขอรับทุนการศึกษาข้า ราชการรุ่นที่ 10 แล้ว พร้อมข้อเสนอแนะในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาด้วย
 
นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กล่าวว่าหลังจากคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10 แล้ว นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ออกหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเชิญเสนอชื่อข้าราชการใน สังกัดรับทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10

โดยให้ยื่นเสนอได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 


โครงการนี้ได้รับทุนจากสำนักงานกิจการ ชาวจีนโพ้นทะเลแห่งคณะรัฐมนตรีจีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน จำนวน 100 ทุน มูลค่าทุนละประมาณ 400,000 บาท ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นนี้จะเดินทางไปศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัว เฉียว ประเทศจีน ในปลายเดือนสิงหาคม 2557 และคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน ได้ลงมติจัดสรรสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเทศไทยจำนวน 85 ทุน จัดสรรแก่ประเทศลาว กัมพูชา และพม่าประเทศละ 5 ทุน 

รายละเอียดทุน

UploadImageUploadImage