แหล่งกู้เงินด่วนออนไลน์ เงินกู้นอกระบบและสินเชื่อบุคคล เว็บไซต์ student.in.th

ต้องการกู้เงินด่วนที่จะได้รับเงินทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคชมีรถขับรับเงินด่วน
เงินเดือนรึรายได้: มีรถและสมุดทะเบียน
จำนวนสูงสุด: วงเงิน 95% ของราคารถ
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 15.% ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุ 20 ปีขึ้นไป
ขอสมัครทันที

จุดเด่นต่างๆของสินเชื่อกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช(car for cash)

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช (car for cash) หรือสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชจะเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือเพื่อใช้จ่ายในเวลาจำเป็นได้ หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำรองซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจที่จะได้รับเงินทุนและยังจะนำรถยนต์ไปใช้งาน หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ สินเชื่อคาร์ฟอร์แคช ยังมีบริการสินเชื่อรถยนต์กับ car for cash ดอกเบี้ย ที่มีทั้งการคิดแบบลดต้นลดดอก และยังคิดแบบคงที่ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ขอสินเชื่อ

เงื่อนไข และการสมัครสินเชื่อกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช Car4Cash

จุดเด่นต่างๆของกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช สำหรับทางเลือกที่น่าใจในการขอสินเชื่อ

 • krungsri car for cash จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ได้สูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินจากธนาคารกรุงศรี
 • krungsri car for cash เป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน 
 • krungsri car for cash ดอกเบี้ยต่ำสุดเริ่มต้นเพียง 0.27% ต่อเดือน
 • krungsri car for cash สามารถจะให้เลือกผ่อนชำระได้อย่างยาวนานตั้งแต่ 12 – 84 เดือน
 • krungsri car for cash ผู้ขอสินเชื่อยังสามารถจะนำรถไปใช้ได้ปกติเหมือนเดิม
 • krungsri car for cash ให้อายุการใช้งานรถที่สามารถจะรับได้สูงถึง 15 ปี
 • krungsri car for cash สามารถจะเลือกรับอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก หรือแบบคงที่ได้

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช Car4Cash แบบโอนทะเบียน

 • ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อยังสามารถจะใช้รถได้ตามปกติ
 • car for cash ดอกเบี้ยแบบ เงินต้นคงที่
 • ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.18% – 15.00% ต่อปี
 • สามารถจะเลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน

กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช โปะ Car4Cash โปะ แบบไม่โอนทะเบียน

 • ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อยังสามารถจะใช้รถได้ตามปกติ
 • car for cash ดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
 • ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 12.00% – 18.00%ต่อปี
 • สามารถจะเลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 84 เดือน

สมัครออนไลน์กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

 • ผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปีบริบูรณ์ในวันทำสัญญา และมีรถยนต์ เป็นของตนเอง
 • ลูกค้าจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ จำเป็นจะต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • ลูกค้าต่างชาติใช้บริการ คาร์ ฟอร์ แคช ได้เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

 • ใช้บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริงล่าสุด หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยใช้ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด หรือจะใช้สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลังได้ 3 เดือนล่าสุด

 

 • ขอสินเชื่อกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชจะต้องมีแผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยปัจจุบัน และที่ทำงานปัจจุบัน
 • ใช้สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
 • ใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ ที่จะใช้ในการขอสินเชื่อกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

ขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช

 1. สามารถจะสมัครขอสินเชื่อได้ทั้งช่องทางออนไลน์ และที่กรุงศรีคาร์ฟอร์แคชสาขาได้ทั่วประเทศ
 2. ผู้ขอสินเชื่อต้องมีการเตรียมเอกสาร และนัดรับเอกสาร
 3. จากนั้นให้รอผลการพิจารณา และรอผลการอนุมัติ
 4. เมื่อผ่านการอนุมัติจากสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชและให้รอรับเงินได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อทรูมันนี่
บริการสินเชื่อทรูมันนี่รับวงเงินกู้ 4 เท่าของบิลทรู
เงินเดือนรึรายได้: ไม่กำหนดเงินเดือน
จำนวนสูงสุด: สูงสุด 4 เท่าของบิลทรู
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 24% ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุ 20-60 ปี
ฟอร์มสมัคร
สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์
สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ฟรีค่าธรรมเนียมรับรถพร้อมเงิน
เงินเดือนรึรายได้: ไม่กำหนดเงินเดือน
จำนวนสูงสุด: เริ่มต้น 50000 บาท
อัตราต่อปี: ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุไม่เกิน 65 ปี
ฟอร์มสมัคร