แหล่งกู้เงินด่วนออนไลน์ เงินกู้นอกระบบและสินเชื่อบุคคล เว็บไซต์ student.in.th

ต้องการกู้เงินด่วนที่จะได้รับเงินทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

รับรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยให้เงิน 8 ล้านผ่อนสบาย
เงินเดือนรึรายได้: มีเงินเดือนประจำ
จำนวนสูงสุด: สูงสุด 8 ล้านบาท
อัตราต่อปี: MMR 6.50% ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุ 20-65 ปี
ขอสมัครทันที

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย การเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน 2566, 2023

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย ของธนาคารกรุงไทย ก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายเช่นเดียวกับการรีไฟแนนซ์บ้านออมสิน 2566 โดยสำหรับทั้งการกู้เงินซื้อบ้าน และรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถจะใช้ปิดบัญชีกู้เงินซื้อบ้านที่เดิมได้ โดยจะได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารใหม่ ที่ให้วงเงินสูงกว่า ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านก็ต่ำกว่า อีกทั้งระยะเวลาการผ่อนชำระในระยะยาวอีกด้วย

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย กับสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย 2566 ล่าสุด

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยกับสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

 • ให้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน แบบพิเศษสำหรับ 1 ปีแรก คงที่ 0.75% ต่อปี
 • ให้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน แบบปกติ 0.64% ต่อปี
 • ธนาคารกรุงไทยจะออกค่าจดจำนองให้ 1%
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
 • เป็นการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ในคราวเดียวกันเพื่อเป็นการนำไปใช้ในการซื้อสินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิต ในส่วนที่ได้เพิ่มมาพาตัวออกห่างเงินกู้ด่วนนอกระบบ
 • วัตุประสงค์ในการยื่นเรื่องจะต้องเป็นการรีไฟแนนซ์บ้านโดยเฉพาะ โดยหนี้เดิมจะต้องเกิดจากการกู้เพื่อซื้อบ้านจากธนาคารเดิม 

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยและขั้นตอนต่างๆก่อนยื่นรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงไทย

 • ตรวจสอบระยะเวลาไถ่ถอน หรือเอกสารสัญญากู้ซื้อบ้านซึ่งปกติแล้วจะกำหนดไว้ที่ 3 ปีแรก หากต้องการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามข้อกำหนดของธนาคารกรุงไทย หากพ้นกำหนดแล้วหรือรับได้ที่จะเสียค่าปรับก็ให้เตรียมตัวในขั้นตอนต่อไปได้เลย
 • เลือกหาค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านที่ต่ำที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นที่ธนาคารเดิม หรือธนาคารใหม่ก็ได้
 • เตรียมเอกสารแสดงตัว และหลักประกันต่าง ๆ เอกสารแสดงตัวตนของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนล่าสุด รายการเดินบัญชีย้อนหลัง โฉนดที่ดิน สัญญาเงินกู้เดิม เป็นต้น
 • เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ให้ส่งเอกสาร ยื่นเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่
 • ธนาคารใหม่รับเรื่องและจะประเมินราคาและอนุมัติ อาจใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ 
 • เมื่อมีการอนุมัติให้ทำเรื่องไถ่ถอนจากธนาคารเก่า
 • จากนั้นทำสัญญาและจดจำนองกับธนาคารใหม่ โดยจะไปดำเนินการที่กรมที่ดิน

รีไฟแนนซ์รถใช้เอกสารอะไรบ้าง แตกต่างจากรีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยอย่างไร

หากการรีไฟแนนซ์บ้านยังไม่สามารถจะทำได้ เรื่องจากยังไม่ครบ 3 ปีจากสัญญาแรก และคิดว่าได้ไม่คุ้มเสียหากจะยอมเสียค่าปรับ ธนาคารกรุงไทยก็ยังมีสินเชื่อทะเบียนรถแลกเงิน โดยผู้กู้จะต้องเป็นเจ้าของรถ และเอกสารที่ต้องเตรียมจะมีดังนี้

 • เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา และทะเบียนของผู้กู้ยืมเงินฉุกเฉิน
 • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ เตรียมไปให้ครบ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50ทวิ หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพที่จำเป็นต้องใช้
 • สำเนารายการเดินบัญชีรายการต่างๆจากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • หลักฐานการต่อภาษีรถ ปีล่าสุด และใช้กรมธรรม์ประกันภัยล่าสุด
 • ทะเบียนรถเล่มจริง และจะต้องมีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของรถ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

แอพ ธกส
บริการแอพ ธกส ฝากถอนโอนจบในแอพเดียว
เงินเดือนรึรายได้: ไม่กำหนดเงินเดือน
จำนวนสูงสุด: ไม่ระบุวงเงิน
อัตราต่อปี: ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
อายุผู้กู้: อายุุ 15 ปีขึ้นไป
ฟอร์มสมัคร
แอพธนาคารกรุงเทพ
บริการแอพธนาคารกรุงเทพใช้สะดวกฟรีค่าสมัคร
เงินเดือนรึรายได้: ไม่กำหนดเงินเดือน
จำนวนสูงสุด: ไม่ระบุวงเงิน
อัตราต่อปี: ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
อายุผู้กู้: อายุุ 15 ปีขึ้นไป
ฟอร์มสมัคร