แหล่งกู้เงินด่วนออนไลน์ เงินกู้นอกระบบและสินเชื่อบุคคล เว็บไซต์ student.in.th

ต้องการกู้เงินด่วนที่จะได้รับเงินทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

รับรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ให้เงินซื้อบ้านกว่า 2 ล้าน
เงินเดือนรึรายได้: รายได้ 25000 บาทต่อเดือน
จำนวนสูงสุด: สูงสุด 2 ล้านบาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 5.875-13.5% ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุ 20 ปีขึ้นไป
ขอสมัครทันที

เงื่อนไขและข้อกำหนดจากการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2566, 2023

การรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2566 กับธนาคาร ธอส  ซึ่งใครก็มักจะแนะนำและต่างบอกกันว่ารีไฟแนนซ์บ้านที่นี่จะได้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเดิม และหากเป็นลูกค้าของธนาคาร ธอส อยู่แล้วก็ยังสามารถจะรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆของธนาคาร ธอส

เงื่อนไข และขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2566, 2023

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส ซึ่งจะเหมาะกับคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องการใช้เงิน เช่น ต้องการที่จะทำการซ่อมแซมบ้าน ก็สามารถขอทำการกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส. โดยขอวงเงินที่สูงกว่าภาระหนี้คงเหลือในปัจจุบัน แต่จะอย่างไรก็ตามวงเงินที่ได้ทั้งหมดจะต้องไม่เกินมูลค่าของบ้านที่ทำการประเมินได้ หลักประกันตามเงื่อนๆไขที่ทางธนาคารกำหนด

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส กับการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิม ธอส

 • จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อกู้บ้านกับ ธอส.อยู่แล้วในปัจจุบัน
 • จะต้องมีประวัติการผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีค้างชำระ
 • รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส จะให้มีการทำประเมินหลักประกันใหม่ตามสภาพในปัจจุบัน
 • รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส อาจจะให้มีการขยายเวลาผ่อนชำระเพิ่มให้สูงสุดถึง 30 ปี นับจากปัจจุบัน
 • ผู้กู้ควรจะต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น
 • ธนาคาร ธอส. ให้กู้เฉพาะยอดเงินของตัวบ้าน ในส่วนของสินเชื่อประกันผู้กู้จะต้องทำการจ่ายเอง จากนั้นจึงค่อยทำการเวนคืนเองในภายหลัง

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ผ่อนบ้าน 2 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม

การรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เป็นเหมือนการจะช่วยให้ลดภาระอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง และเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้น และในอีกทางก็ยังจะรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินให้ได้เงินมาใช้ได้ตามความจำเป็นอีกด้วย แต่เพิ่งจะผ่อนบ้าน 2 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นไปตามสัญญาคือ จะต้องผ่อนไปแล้วเป็นเวลา 3 – 5 ปี ถึงจะสามารถรีไฟแนนซ์ได้ แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถจะรีไฟแนนซ์บ้านได้ก่อนครบสัญญา 3 ปี โดยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า อาจจะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้ไม่คุ้มเสีย ดังนั้นควรจะต้องทำการศึกษาสัญญากู้บ้านเดิม ให้รู้ถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดเป็นอย่างดี 

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส รีไฟแนนซ์บ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารส่วนบุคคลสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

เอกสารทางการเงินสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

 • ใบรับรองเงินเดือน ฉบับจริง
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และ 12 เดือน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ปีล่าสุด

เอกสารหลักประกันการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร บ้าน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า
 • ภาพถ่ายเพื่อแสดงสิทธิหลักประกัน
 • สัญญากู้เงิน / สัญญาจำนอง / ใบเสร็จ / Statement ย้อนหลัง 12 เดือนกับสถาบันการเงินเดิม
 • สัญญาซื้อขายฉบับกรมที่ดิน ทด.13

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

แอพเงินทันเด้อ
บริการแอพเงินทันเด้อกู้เงินง่ายฟรีค่าธรรมเนียม
เงินเดือนรึรายได้: ไม่กำหนดเงินเดือน
จำนวนสูงสุด: สูงสุด 50000 บาท
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 33% ต่อปี
อายุผู้กู้: อายุ 20-57 ปี
ฟอร์มสมัคร
แอพกู้เงิน
บริการแอพกู้เงินขอยืมง่ายเพียงมีอายุ 18 ปี
เงินเดือนรึรายได้: ไม่กำหนดเงินเดือน
จำนวนสูงสุด: ไม่ระบุวงเงิน
อัตราต่อปี: ไม่เกิน 36% ต่่อปี
อายุผู้กู้: อายุ 18 ปีขึ้นไป
ฟอร์มสมัคร