แหล่งกู้เงินด่วนออนไลน์ เงินกู้นอกระบบและสินเชื่อบุคคล เว็บไซต์ student.in.th

ต้องการกู้เงินด่วนที่จะได้รับเงินทันที เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ขอสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน ต้องการจํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส ขอสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน ต้องการจํานองที่ดินกับธนาคารไหนดี

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส กับขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ 2566, 2023

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ ธกส สร้างบ้านหรือโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ตาม ก็ควรจะต้องมีความรู้เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการประเมินที่ดิน ธกส และโฉนดที่ดินเป็นชื่อแม่จำนองได้ไหม หรือจํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้าง หรือจํานองที่ดิน ธกส กี่วันได้เงิน ซึ่งเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ต้องการเอาที่ดินเข้าธนาคาร ธกส จะต้องรู้

สิ่งที่ควรรู้กับการนำโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส 2566, 2023

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส การเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร

การเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร หรือเอาโฉนดเข้าธนาคาร ธกส หรือจะเป็นการจํานองที่ดินกับธนาคารไหนดีก็ตาม โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ก็คือ 

 • เป็นการจำนองการค้ำประกันการชำระหนี้ ซึ่งในการจำนองเพื่อชำระหนี้นี้จะมี ผู้จำนอง คือเจ้าของที่ดินหรือตัวผู้ที่จำนองเองนั่น หมายความว่าผู้จำนองจะต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นๆ และ ผู้รับจำนอง คือผู้ที่รับจำนองที่ดินหรือธนาคารต่างๆที่เป็นผู้รับจำนองที่ดิน
 • ยังเป็นการจำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันให้ผู้อื่นได้ รวมไปถึงเพื่อเป็นหลักประกันหรือค้ำประกันในการชำระหนี้ระหว่างผู้ที่มาขอให้ค้ำประกันกับธนาคารผู้รับจำนอง

คุณสมบัติผู้จำนองที่ดินกับธนาคารหรือโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส

 • ผู้ที่เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้ที่เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารจะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ที่เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร จะต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และจะต้องมีอายุการทำงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ผู้ที่เอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร สำหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีการประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยจะต้องมีรายได้ทางการเงินที่มีความมั่นคง และสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส จํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับขั้นตอนการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส โดยจะต้องมีการเตรียมเอกสารที่ใช้กับธนาคาร หรือแบบฟอร์มในการขอสินเชื่อจากธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้ว เอกสารที่ใช้สำหรับการจํานองที่ดินกับ ธกส ใช้เอกสารอะไรบ้าง จะมีอยู่ด้วยกัน 6 รายการคือ

  • แบบฟอร์มการขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส
  • สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส
  • สำเนาทะเบียนบ้านขอสินเชื่อโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส
  • สลิปเงินเดือน และใช้สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
  • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน 

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส กับการประเมินที่ดิน ธกส

การเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคารสำหรับในส่วนของการประเมินที่ดิน ธกสหรือโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส จะประเมินตามหลักการประเมินที่ดิน โดยจะมีการคำนวณหาราคากลางของสินทรัพย์หรือหลักประกันที่ดิน ที่ได้เคยประเมินราคาไว้แล้ว หรือปัจจัยโครงสร้างของหลักประกัน มีตารางเทียบกับราคากลางในตลาดภายนอก ที่ใช้ในการประเมินราคาหลักประกันที่มีความเป็นกลาง

โฉนดที่ดินเข้าธนาคาร ธกส จํานองที่ดิน ธกส กี่วันได้เงิน

จากการยื่นเอกสารการเอาโฉนดที่ดินเข้าธนาคาร จะมีหลายๆขั้นตอน และมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเอกสาร การประเมินหลักทรัพย์ การจัดทำสัญญาจำนองที่ดิน โดยรวมแล้วเมื่อมีการอนุมัติวงเงินได้ ก็ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป